Faggruppe for kommunalt ansvar og anskaffelser

Faggruppe for kommunalt ansvar og anskaffelser

Faggruppen skal arbeide med spørsmål som henger sammen med kommunens oppgaver innen renovasjon.

Faggruppen er en utvidelse av faggruppen Avfall og juss. Det er valgt å la denne gruppen være forbeholdt kommunale medlemmer da offentlige medlemmer har et behov for et fora for å diskutere eksempelvis anbudskonkurranse, hvordan følge opp leverandører effektivt, med mer. 

Faggruppen har ansvaret for å drifte av nettverk for anskaffelser, denne har blant annet som oppgave å ivareta best mulig dialog med leverandører og gjennomføre åpne møter.
 

Hva skal det jobbes med / produseres?

  • Spørsmål knyttet til anskaffelser, forsøpling, tilsyn
  • Spørsmål rundt kommunale innsamlingsordninger med en avklart rollefordeling med faggruppen for avfallsressurser
  • Kommunale interesser knyttet til produsentansvar, herunder eventuelle forhandlinger med produsentansvarselskaper
  • Ansvar for minst et årlig åpent møte med leverandører med fokus på best mulig anbud
     

Aktuelle prosjekter

Tidlig i 2016 vil vi publisere rapporten Kommunalt samtykke til innsamling av husholdningsavfall. Dette er noe som spesielt diskuteres i de store byene der det er synlig at avfallsinnsamling er en voksende næring. For å sikre like rammebetingelser for dette og at aktørene i markedet håndterer avfall på godkjent måte vil det diskuteres hvorvidt kommunene skal håndheve bestemmelsene i Forurensningsloven om at ingen kan samle inn husholdningsavfall uten kommunalt samtykke.
 
Ønsker du å bli med i faggruppen
, ta kontakt med sekretær i gruppen Roy Ulvang (roy.ulvang@avfallnorge.no) eller fagsjef Henrik Lystad: (henrik.lystad@avfallnorge.no). 

 

Medlemmer i arbeidsgruppen

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo