Faggruppe for biologisk behandling

Faggruppe for biologisk behandling

Faggruppen skal arbeide med utnyttelse av verdiene i organisk avfallsressurser, herunder industriell biologisk behandling av slikt avfall, så som kompostering og anaerob utråtning (biogass).

Faggruppen jobber med oppgaver knyttet til 
  • kompostering og anaerob behandling av organisk avfall og i industrielle anlegg
  • anvendelse av biogass, biorest/biogjødsel og kompost, herunder produkter avledet av dette
Faggruppen jobber med planlegging og oppfølging av prosjekter, regelverk i Norge og EU, kurs og seminarer. 
 

Aktuelle prosjekter

Fosforplattform

Etter initiativ fra Norsk Vann og Avfall Norge ga Regjeringen Miljødirektoratet oppdraget å utrede om og evt hvordan en norsk fosforplattform skal utformes. Hensikten er bedre å ta vare på fosfor som knapp ressurs gjennom gjenvinning og gjenbruk av fosfor samt begrensning av overgjødsling.

Biogasstrategien, God jord og den sirkulære økonomien

Oppfølging av biogasstrategien i egen regi samt koordinert gjennom biogassutvalget i Energigass Norge. Være pådriver for økt bruk av biogass, biogjødsel og kompost, herunder økt utsortering av matavfall og bruk av organisk avfall og husdyrgjødsel til biogass og biogjødselproduksjon. Øke oppmerksomhet omkring kretsløpsøkonomi og mulighetene i bioøkonomien med bedre utnyttelse av næringsstoffene i kretsløpet. Prosjektet God jord er igangsatt som et toårig prosjekt for å øke verdien av jordprodukter fra kompost og biogjødsel, samt utfasing av torv fra det norske markedet.

Beste praksis hageavfallskompostering

Prosjektet er satt i gang for å definere god praksis på kompostering av hageavfall. Målet er at dette skal heve kvaliteten på kompost fra norske anlegg og sikre lik kvalitet på tjenesten der denne legges ut på anbud.

Faggruppen deltar også i 2015 i forskningsprosjektene Biogasfuel og Bio Valuechain (under Forskningsrådets Energi X-program om biogass).

Økt nordisk samarbeid

Det vil i 2016 jobbes for et tettere samarbeide i Norden, for eksempel med arbeidet med å etablere en fosforplattform, felles kurs og seminarer samt eventuelt felles prosjekter (f.eks torvutfasing).

Leder er Tore Fløan i Ecopro, nestleder er Gro Staveland fra Haugaland Interkommunale Miljøverk.

Ønsker du å bli med i faggruppen, ta kontakt med sekretær i gruppen, fagrådgiver Jens Måge (jens.maage@avfallnorge.no) eller fagsjef Henrik Lystad: (henrik.lystad@avfallnorge.no). 

Medlemmer i arbeidsgruppen

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo