Glassgjenvinning gir en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje

Glassgjenvinning gir en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje

Norsk Glassgjenvinning har lyktes med å utvikle et marked for Glasopor i Norge noe som muliggjør lønnsom og bærekraftig drift og sikrer 100 % materialgjenvinning av glassemballasje innsamlet i Norge.

Ved hjelp av Glasopor blir nå alt emballasjeglasset som blir samlet inn i Norge i dag materialgjenvunnet på en lønnsom og bærekraftig måte. Ved innsamling av glass hadde Norsk Glassgjenvinning AS en andel nedknust glass som ikke egnet seg for gjenvinning til nytt glass. Denne andelen måtte sendes på deponi. Utvikling og produksjon av lettfyllingsproduktet Glasopor skumglass ble løsningen.
Norsk Glassgjenvinning har lyktes med å utvikle et marked for Glasopor i Norge noe som muliggjør lønnsom og bærekraftig drift og sikrer 100 % materialgjenvinning av glassemballasje innsamlet i Norge. Produksjon av Glasopor har lavere utslipp av CO2 enn konkurrerende produkter og bidrar til en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje.
 
Utvidelse av markedet
Nå eksporteres det blant annet skumglass fra fabrikken i Skjåk til blant annet flyplasser i USA, hvor det brukes for å stoppe fly som ikke klarer å stanse før enden av rullebanen. Dette patenterte systemet er godkjent av amerikanske luftfartsmyndigheter og har vakt stor interesse verden over. Norsk Glassgjenvinning AS utviklet konseptet som nå er solgt videre til et svensk firma. Utviklingen av RunWaySafe sørger for en utvidelse av markedet for Glasopor og gir et miljøvennlig alternativ for flyplasser over hele verden.
 
Konvertering til El-drift og samarbeid med andre aktører
For å kunne drifte produksjonsovnene som produserer Glasopor på en mest mulig lønnsom og miljøvennlig måte startet man i 2014 et prosjekt for å se på om det var mulig å bygge om ovnene fra gass til el-drift. Konklusjonen var at dette er mulig og i samarbeid med det svenske firmaet Sandvik HeatingTechnology er ovnene på fabrikken i Skjåk nå bygget om til el-drift. Prosjektet er støttet av Enova. 

Fra denne sommeren produseres Glasopor ved hjelp av 100 % fornybar energi. Ombyggingen førte til en reduksjon i utslipp på 4000 tonn CO2, noe som tilsvarer utslipp fra 2600 biler.
Konvertering til El-drift på fabrikken i Skjåk viser at Norsk Glassgjenvinning gir innhold til det grønne skiftet og viser i praksis at miljøvennlige løsninger går hånd i hånd med lønnsom drift.
 
Mer om bruk av Glasopor
Produktets største fortrinn er at det er meget lett og stabilt, noe som gjør det kostnadseffektivt på byggeplass. Det er også et miljøprodukt som bidrar til en grønnere og mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje. De senere årene har det vært en stor økning i etterspørsel etter produktet med en økning fra 60000 m³ i 2011 til 230000 m³ i 2015.
•Lettfyllings –og isolasjonsmateriale med drenerende og isolerende egenskaper
•Bærekraftig produksjon med lavere utslipp av CO2 sammenliknet med konkurrerende produkter
•Svært lav vekt og kostnadseffektiv på byggeplass
•Bruksområder: Samferdsel, bygg og grøntarealer
•Laget av 100% resirkulert glass fra husholdninger i hele Norge.
•Produktet sikrer 100 % materialgjenvinning av all glassemballasje som blir samlet inn i Norge
•Bidrar til lokal verdiskapning med produksjon i Skjåk og Fredrikstad
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo