Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken, som er et samarbeid mellom Vesar, Greve Biogass og Lindum, har som mål å bli en internasjonal foregangsfabrikk for grønn karbonfangst.

Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg gjenvinner matavfall og husdyrgjødsel  til klimavennlig biogass og verdifull biogjødsel til produksjon av ny mat. Matavfallet kommer bl.a fra innbyggerne i østlandsområdet fra Kragerø til Asker, husdyrgjødsel  kommer fra landbruket i Vestfold. Til sammen gjenvinnes 110.000 tonn matavfall og husdyrgjødsel i anlegget årlig, noe som gir en biogassproduksjon som tilsvarer 6,8 mill liter diesel. Biogassen skal i hovedsak benyttes til drivstoff.  
 
Det tette samarbeidet med landbruket har bidratt til at anlegget har fått status som nasjonalt pilotanlegg. Allerede i 2016 vil landbruket i Vestfold nå regjeringens målsetting om at 30 % av all husdyrgjødsel skal biogassbehandles innen 2020.
 
Den Magiske Fabrikken har som mål å bli en internasjonal foregangsfabrikk for grønn karbonfangst. Karbonfangsten skal skje ved at fornybar og grønn Co2 fra fabrikken benyttes inn i industrielt tilpassede veksthus for matproduksjon, sammen med biogjødsel fra fabrikken. Et Magisk Pilotveksthus er under etablering for uttesting, med plan om utvidelse av industrielle veksthus for lokal matproduksjon. Det jobbes også med et kunnskaps- og opplevelsessenter i tilknytningen til Den Magiske Fabrikken.

Den Magiske Fabrikken er et samarbeid med Vesar, Greve Biogass, og Lindum som skal drifte og leie anlegget, og bidrar til betydelig reduksjon av klimautslipp, grønn vekst og verdiskaping i regionen. Den Magiske Fabrikken vil utvide og øke sin produksjons kapasitet i samsvar med det stadig økende behov for grønn vekst i regionen og landet forøvrig.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo