Fra behov for sigevannsrensing til innovativ forretningsdrift

Mivanor AS har utviklet og tilbyr unik renseteknologi for sigevannet fra avfallsdeponi. Teknologien er så nyskapende at selskapet, sammen med morselskapet Iris Salten IKS, vant Innovasjonsprisen i 2015.

Mivanor AS har utviklet og tilbyr unik renseteknologi for sigevannet fra avfallsdeponi. Teknologien er så nyskapende at selskapet, sammen med morselskapet Iris Salten IKS, vant Innovasjonsprisen under fjorårets avfallskonferanse. 
 
Grunnlaget for å utvikle teknologien kom som følge av et behov for rensing av sigevannet fra deponiet til Iris Salten. Gjennom et eget FoU-program, initiert av datterselskapet Iris Produksjon, ble løsningen utviklet av Robert Tarasz, som nå er fagsjef i Mivanor.  
 
I 2013 var renseanlegget ved Vikan i Bodø i full drift, og Fylkesmannen i Nordland godkjente i 2014 løsningen Iris Salten hadde valgt. Fylkesmiljøvernsjef i Nordland, Roar Høgsæt, sa den gang at denne teknologien var et stort steg i riktig retning og at dette var en milepæl for Nordland og Norge. 
 
Det unike ved renseløsningen Mivanor tilbyr er bruken av magnetisk partikkelseparasjon, heretter MPS, som både fjerner partiklene fra vannet og avvanner slammet i et og samme trinn.  
 
I tillegg til MPS brukes biologisk og kjemisk rensing som deler av den totale løsningen. MPS kan enkelt tilpasses ulike typer vannrensing. Mivanor har derfor utviklet metoder som kan brukes for rensing av forurenset vann utenfor avfallsbransjen. Småskalaforsøk er gjennomført i oppdrettsnæringen med gode resultat. At teknologien kan brukes på renseløsninger i mange ulike bransjer, er nettopp det som gjør Mivanor til et spennende innovativt selskap med store kommersielle muligheter. 
 
Prøvetakning av renset sigevann viser at MPS gir positive miljøresultater. Reduksjonen av uorganiske og organiske miljøgifter er markant: 
○    Organiske miljøgifter: 50 – 70% reduksjon
○    Tungmetaller: 25 – 90% reduksjon
○    Fosfor: 80 – 90% reduksjon
○    Suspendert stoff: 80 – 90% reduksjon 
 
Flere avfallsselskaper i Nordland har i dag inngått avtale med Mivanor for prosjektering og installasjon av renseanlegg for sigevann. Utover anlegget i Bodø er et anlegg i drift hos Reno Vest på Sortland og et anlegg er levert til HRS i Narvik, dette skal installeres juni 2016. I tillegg er to nye anlegg planlagt levert i 2016. Mivanor tilbyr installering, opplæring og følger opp anlegget etter installasjon. 
Tildelingen av Innovasjonsprisen var en viktig bekreftelse på at Iris Salten med sitt datterselskap Mivanor har lyktes med et langvarig forsknings- og utviklingsprosjekt.
Prisen viser også at løsningen Mivanor tilbyr er å forstå som «beste praksis» og at den vil kunne få en viktig miljømessig betydning for avfallsbransjen.  
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo