Sirkulærøkonomi

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken, som er et samarbeid mellom Vesar, Greve Biogass og Lindum, har som mål å bli en internasjonal foregangsfabrikk for grønn karbonfangst.

 

Les mer om Den Magiske Fabrikken

Forretningsmodell og sirkulærøkonomi

Glassgjenvinning gir en mer bærekraftig bygg- og anleggsbransje

Norsk Glassgjenvinning har lyktes med å utvikle et marked for Glasopor i Norge noe som muliggjør lønnsom og bærekraftig drift og sikrer 100 % materialgjenvinning av glassemballasje innsamlet i Norge.

Les mer om glassgjenvinning

Innovasjon

Fra behov for sigevannsrensing til innovativ forretningsdrift

Mivanor AS har utviklet og tilbyr unik renseteknologi for sigevannet fra avfallsdeponi. Teknologien er så nyskapende at selskapet, sammen med morselskapet Iris Salten IKS, vant Innovasjonsprisen i 2015.

Les mer
Arkiv

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo