Bli medlem i Avfall Norge

Som medlem av Avfall Norge har du


Interesse- og bransjemessig påvirkning:
Avfall Norge har en sterk internasjonal tilknytning, gode politiske nettverk og kontakter og et overordnet blikk på hele bransjen. Dette gjør at du som medlem:
 • Kan påvirke rammebetingelsene mot det grønne skiftet 
 • Får en stemme i Europa
 • Kan påvirke utviklingen av bransjen

Tilgang på og mulighet for å drive innovasjon
Avfall Norge har i oppgave å fasilitere for innovasjon i bransjen og har flere medlemmer som er gode på innovasjon. Du får:
 • Tilgang på innovasjon i bransjen
 • Styrke din egen innovasjonsgrad ved blant annet å ha tilgang på fagnettverk for fostrer felles prosjekter som bidrar til innovasjon
 • Mulighet til å evaluere deg selv og se hva andre gjør gjennom Benchmark som viser beste praksis (kommunale medlemmer).

Eksperthjelp
Avfall Norge er fremste faglige instans i bransjen innen ditt fagområde. Vi vet godt hvor kompetansen sitter i bransjen og kan raskt gi råd til det du lurer på. Du har:
 • Tilgang til forskning, nettverk og eksperter
 • Kort vei til hjelp på problemstillinger du lurer på. Ta en telefon til oss og vi skal komme raskt frem til de riktige svarene.
 • Bufferorganisasjon på godt og vondt.

Bransjens beste møteplasser
Avfall Norge har faglige nettverk og fasiliteter for viktige møteplasser for bransjen. I tillegg har vi ansvaret for Avfallskonferansen – bransjens viktigste møteplass. På møteplassene får du:
 • Møte flere innen ditt fagområde
 • Diskutere dagsaktuelle problemstillinger
 • Mulighet til å gi innspill og bidra til relevante problemstillinger og tiltak

Kompetanseutvikling
Kompetanseutvikling i bransjen er en av de viktigste tiltakene Avfall Norge har på agendaen for å forbedre rekruttering inn i bransjen, og utvikle menneskene i bransjen. Du kan:
 • Bidra som partner inn i REdu– et tiltak i samarbeid med nøkkeluniversiteter for å skape forbedret synlighet og omdømme og rekruttere inn i bransjen.
 • Tilbud på kurs- og konferanser
 • Tilgang på analyser (benchmarks) som kan vise hvor du står i forhold til deg selv og andre (kommunale)

Synlighet i bransjen
Avfall Norge er opptatt av å synliggjøre de gode historiene på tvers og holde deg oppdatert på det som skjer. Du får:
 • Nyhetsbrev om det som skjer i bransjen
 • Tilgang på relevante dagsaktuelle arrangement via vår nettside

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo