Husholdningsavfall

Oppdatert 05. januar 2016

Husholdningsavfall

Håndtering av avfall er regulert av et omfattende regelverk. Tidligere har kommunene og de interkommunale avfallsselskapene først og fremst forholdt seg til miljøregelverket, primært forurensingsloven. I dag har også andre regelverk fått større betydning, eksempelvis for organisering og selskapsstruktur, offentlige innkjøp, skatteregler med mer.
 

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo