Mdg og SV setter sirkulær økonomi på dagsorden

Mdg og SV setter sirkulær økonomi på dagsorden

Det er nylig fremmet to representantforslag til behandling i Stortinget som har betydning for avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Rasmus Hansson (Mdg) fremmet 19. april forslag om «et løft for norsk sirkulær økonomi gjennom gjenvinning av avfall for næringsaktører og kommuner.» Mdg ønsker å «erstatte dagens bruk-og-kast-økonomi med en effektiv sirkulær økonomi der ressursene resirkuleres.» Regjeringen bes blant annet om å pålegge kommuner og næringsaktører utsortering og materialgjenvinning av plast- og matavfall i tråd med tidligere råd fra Miljødirektoratet, samt inkludere en handlingsplan for avfallsreduksjon i den ventede meldingen til Stortinget om avfallspolitikk og sirkulær økonomi.

Onsdag denne uken fremmet også Heikki Holmås fra SV forslag (foreløbig ikke på nett) om bedre utnyttelse av ressursene fra matavfall og kloakkslam. Også SV peker på Miljødirektoratets anbefalinger for utsortering, og foreslår også at det må stilles «[...] krav til at alt kloakkslam skal behandles fortrinnsvis gjennom produksjon av biogass og biogjødsel eller kompost. For større anlegg skal hovedregelen være at biogassen oppgraderes til biometan og selges som drivstoff. En slik regelendring skal fremmes innen utgangen av 2018.»

– Når regjeringen ikke enda har klart å levere sin stortingsmelding slik at denne kan behandles før et nytt Storting er på plass etter valget, skal Mdg og SV ha stor takk for disse initiativene. På denne måten vil forslag for en bærekraftig sirkulær økonomi og effektiv ressursutnyttelse av avfall likevel bli behandlet i Stortinget før sommerferien. Jeg håper resten av Stortinget griper denne muligheten og ikke bare henviser til hva som kommer i stortingsmeldingen, sier Torbjørn Sølsnæs, kommunikasjonssjef i Avfall Norge.

Begge forslagene vil behandles i Stortinget før sommeren.

 

Avfall Norge på Twitter


Kontakt Oss


Avfall Norge

Telefon (Ukedager 09-15)

+47 24 14 66 00

Epost
post@avfallnorge.no

Adresse
Avfall Norge Øvre Vollgate 6 N-0158 Oslo